Podmienky ochrany súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

V platnosti od apríla 2018

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky [NÁZOV WEBOVEJ STRÁNKY], ktorú vlastní a spravuje [NÁZOV HOTELA]. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke [NÁZOV WEBOVEJ STRÁNKY]. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Zhromažďovanie údajov

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

Vždy si môžete vybrať, aké osobné údaje (ak nejaké), nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, môžu tým byť ovplyvnené niektoré vaše transakcie s nami.

Automaticky zhromažďované údaje

Počas používania našich stránok automaticky zhromažďujeme údaje, z ktorých niektoré môžu byť osobné. Medzi tieto údaje patria nastavenia jazyka, IP adresa, poloha, nastavenie zariadenia, operačný systém zariadenia, informácie z protokolov udalostí, dátum a čas použitia, požadovaná URL adresa, správa o statuse, user agent (informácie o verzii prehliadača), operačný systém, výsledok (návštevník alebo rezervujúci), história prehliadania, číslo rezervácie používateľa a typ zobrazených dát. Údaje môžeme tiež automaticky zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie. Informácie o tom, ako používame súbory cookies nájdete tu.

Účely spracovania

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:

    A. Rezervácie: Vaše osobné údaje používame na dokončenie a správu vašich online rezervácií.
    B. Služby zákazníkom: Vaše osobné údaje používame na služieb zákazníkom.
    C. Hodnotenia hostí: Vaše kontaktné údaje môžeme využiť na zaslanie e-mailu s pozvánkou k napísaniu hodnotenia po vašom pobyte. Hodnotenia pomáhajú ostatným cestovateľom pri výbere ubytovania. Po napísaní hodnotenia ho môžeme publikovať na našej webovej stránke.
    D. Marketingové aktivity: Vaše údaje tiež využívame na marketingové aktivity, ktoré sú v súlade so zákonom. Tam, kde používame vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, napr. v komerčných bulletinoch a v marketingovej komunikácii týkajúcej sa nových produktov, služieb a ďalších ponúk, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, vždy uvedieme odkaz na odhlásenie sa z odberu, ktorý môžete použiť, ak od nás v budúcnosti už nechcete dostávať žiadne správy.
    E. Ďalšia komunikácia: Môžu nastať ďalšie situácie, kedy sa s vami spojíme pomocou e-mailu, pošty, alebo SMS správy, podľa toho, aké kontaktné údaje s nami zdieľate. Môže ísť o nasledujúce situácie:
        a. Je potrebné, aby sme odpovedali na vaše požiadavky a spracovali ich.
        b. Ak ste nedokončili svoju online rezerváciu, môžeme vám zaslať e-mail s pripomenutím o pokračovaní v rezervácii. Veríme, že táto doplnková služba je pre vás užitočná, pretože vám umožňuje pokračovať v rezervácii, bez toho aby ste museli hľadať ubytovanie znova, alebo znovu vyplňovať všetky rezervačné údaje.
        c. Ak využijete naše služby, môžeme vám zaslať dotazník alebo vás vyzvať k ohodnoteniu vašej skúsenosti s našou webovou stránkou. Myslíme si, že táto doplnková služba je obojstranne užitočná, pretože na základe vašej spätnej väzby budeme môcť zlepšovať naše webové stránky.
    F. Analýzy, zlepšovania a prieskumy: Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich používateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb.
    G. Bezpečnosť a odhaľovanie a prevencia podvodov: Vaše osobné údaje môžeme použiť v prípade prevencie podvodov a iných nezákonných alebo nežiaducich aktivít. Tieto údaje využívame aj v prípade vyšetrovania a odhaľovania podvodov. Osobné údaje môžeme použiť na posúdenie možného rizika a bezpečnostné účely vrátane overovania používateľov. Na tento účel môžu byť osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ako sú orgány činné v trestnom konaní a externí poradcovia.
    H. Právne účely: V niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté údaje, ktoré môžu zahŕňať aj osobné údaje, použité pri riešení právnych sporov a sťažností, pri vyšetrovaní a dodržiavaní právnych predpisov, k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv alebo v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon.
    Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, vrátane práva na ľudský zásah.

Právne základy

V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu uvedenú na konci tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia.

Pokiaľ chcete namietať proti využívaniu údajov na účely opísané v bodoch C až F a nemáte k dispozícii žiadny spôsob, ako toto použitie vašich údajov zrušiť, (napríklad v nastavení prehliadača), obráťte sa prosím na ubytovanie: [KONTAKTNÉ ÚDAJE UBYTOVANIE].

Zdieľanie údajov

Booking.com: Spolupracujeme so spoločnosťou Booking.com BV, ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (www.booking.com) (ďalej len „Booking.com“) s cieľom ponúkať vám naše online rezervačné služby. To znamená, že obsah tejto webovej stránky poskytujeme my a rezervácie si vytvárate priamo s nami, no rezervácie sú spracované Booking.com. Údaje, ktoré uvediete na tomto portáli, budú preto zdieľané aj so spoločnosťou Booking.com a jej pridruženými partnermi. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, ako je vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami a preferencie, ktoré uvediete pri vykonávaní rezervácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o korporácii Booking.com, navštívte stránku O Booking.com.
Viac informácií o korporácií, do ktorej patrí Booking.com nájdete na stránke O Booking.com.

Booking.com vám pred vaším príchodom odošle e-mail s potvrdením rezervácie a e-mail s informáciami o ubytovaní a jeho lokalite. Booking.com vám tiež prostredníctvom miestnych zastúpení bude poskytovať medzinárodnú zákaznícku podporu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne vo viac ako 20 jazykoch. Zdieľanie vašich údajov s globálnym zákazníckym servisom Booking.com umožňuje zamestnancom týchto služieb reagovať v prípadoch, kedy potrebujete asistenciu. Booking.com môže použiť vaše osobné údaje na technické, analytické a marketingové účely, ako je ďalej popísané vo Vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Booking.com. To znamená, že vaše údaje môžu byť zdieľané aj s ostatnými členmi skupiny Booking Holdings Inc. za analytickými účelmi, aby vám mohli byť poskytované služby prispôsobené vašim potrebám a ponuky zamerané na cestovanie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak to bude potrebné, Booking.com vás v súlade s platnými právnymi predpismi požiada o vyjadrenie súhlasu. Ak sú Vaše údaje prevedené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, spoločnosť Booking.com uzavrie zmluvné dohody, aby zabezpečila, že vaše osobné údaje budú stále chránené v súlade s európskymi normami. Pokiaľ máte otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Booking.com, obráťte sa, prosím, na adresu dataprotectionoffice@booking.com.

BookingSuite: Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťou BookingSuite B.V., ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko, a ktorá spravuje túto webovú stránku a stránku suite.booking.com.
Poskytovatelia služieb tretích strán: Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané prostredníctvom poskytovateľov služieb, a to výhradne v našom mene. Toto spracovanie bude prebiehať za účelmi, ako sú sprostredkovanie platieb pobytov, rozosielanie marketingových materiálov, alebo pre analytické podporné služby. Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.
Príslušné orgány: Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, ak to vyžaduje zákon, alebo ak je to potrebné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov.

Medzinárodný prenos údajov

Ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane súkromia, prenos osobných údajov môže zahŕňať zahraničné prenosy osobných údajov do krajín, ktorých zákony o ochrane údajov nie sú tak komplexné ako zákony krajín Európskej únie. Pokiaľ to vyžaduje európske právo, prevedieme osobné údaje len príjemcom, ktorí zaisťujú stupeň ochrany údajov. V týchto situáciách uzavrieme zmluvné dohody, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje budú stále chránené v súlade s európskymi normami. O kópiu týchto ustanovení nás môžete požiadať pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.
Bezpečnosť

BookingSuite dodržiava primerané postupy, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k informáciám vrátane osobných údajov a ich zneužitiu. Aby sme ochránili a zabezpečili informácie vrátane osobných údajov, používame náležité obchodné systémy a procedúry. Využívame aj bezpečnostné procedúry a technické a fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom a ich použitie na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba oprávnený personál, ktorý s údajmi pracuje.
Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou a na ďalšie účely, ktoré sú spojené s naším podnikaním, ako je odhaľovanie a prevencia podvodov či iných ilegálnych aktivít. Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame, podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane súkromia. Ak máte otázky o špecifických obdobiach uchovávania určitých typov vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.
Vaše možnosti a práva

Chceme, aby ste mali používanie vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

Ak používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, verejného záujmu, máte tiež právo v súlade s platnými zákonmi kedykoľvek namietať proti využívaniu týchto osobných údajov.

Spoliehame sa na to, že osobné údaje, ktoré ste poskytli sú úplné, presné a aktuálne. O akýchkoľvek zmenách alebo nepresnostiach vo vašich osobných údajoch nás prosím neodkladne informujte kontaktovaním ubytovania: [KONTAKTOVAŤ UBYTOVANIE]. Vašu žiadosť spracujeme v súlade s platnými zákonmi.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektorá z práv, ktoré vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete nás kontaktovať prostredníctvom: [KONTAKTOVAŤ UBYTOVANIE]. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať príslušný orgán na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Tak, ako sa neustále mení a vyvíja naše podnikanie, aj toto vyhlásenie sa môže meniť. Ak sa budete chcieť o vykonaných zmenách informovať, toto vyhlásenie si, prosím, príležitostne otvorte a znovu prečítajte. Ak by malo dôjsť k podstatným zmenám alebo zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak vaše osobné údaje začneme spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti vás budeme kontaktovať.